Momenteel ondersteunen we de volgende projecten

Vitensa heeft aan Wageningen University & Research gevraagd een literatuurstudie naar dragon fruit te doen. Deze literatuurstudie heeft aanknopingspun...

In het project wordt invulling gegeven aan de ambitie zoals de bollensector die voor alle bolsoorten geformuleerd heeft in het Visiedocument ’Vitale...

Door recente ontwikkelingen m.b.t. meettechnologie en bemestingskennis is het mogelijk om plantenvoeding verder te optimaliseren. Door nauwkeuriger do...

Bij de WUR, BU Glastuinbouw in Bleiswijk wordt een afdeling van 150 m2 ingericht voor een tweejarige teelt. In deze kas worden meerdere soorten Avocad...

In dit project wordt de teelt van wasabi op een grotere schaal onderzocht. Tijdens de teelt worden verschillende parameters onderzocht om de juiste ra...

Dit project beoogt een meetprotocol te ontwikkelen waarmee wordt bepaald hoeveel en welke data moet worden verzameld voor het kunnen opstellen van goe...

Ontwikkeling van een asset-management systeem wat de gebruiker (glastuinbouw) ‘real time’ inzicht moet geven in het functioneren en de conditie va...

Deze afgeronde projecten hebben we ondersteund

[Afgerond project] De aanvragers van het project willen twee robuuste teeltsysteem op water ontwikkelen, die voldoen aan de eisen van de toekomst vold...

[Afgerond project] De stormstand van de luchtramen heeft tot doel de kans op schade bij storm te beperken. In hoeverre is deze stelling voor moderne k...

[Afgerond project] Emissieloos telen moet toepasbaar gemaakt worden voor telers, zonder verlies aan productie of kwaliteit, en de brede acceptatie en ...

Daarnaast ondersteunt Innovatiefonds Hagelunie in het kader van brede betrokkenheid met de sector de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs, Kom in de Kas en de Week van de Akkerbouw.

Het fonds voor (glas)tuinbouwondernemers