Momenteel ondersteunen we de volgende projecten

Dit project beoogt een meetprotocol te ontwikkelen waarmee wordt bepaald hoeveel en welke data moet worden verzameld voor het kunnen opstellen van goe...

Ontwikkeling van een asset-management systeem wat de gebruiker (glastuinbouw) ‘real time’ inzicht moet geven in het functioneren en de conditie va...

Deze afgeronde projecten hebben we ondersteund

[Afgerond project] De aanvragers van het project willen twee robuuste teeltsysteem op water ontwikkelen, die voldoen aan de eisen van de toekomst vold...

[Afgerond project] De stormstand van de luchtramen heeft tot doel de kans op schade bij storm te beperken. In hoeverre is deze stelling voor moderne k...

[Afgerond project] Emissieloos telen moet toepasbaar gemaakt worden voor telers, zonder verlies aan productie of kwaliteit, en de brede acceptatie en ...

Daarnaast ondersteunt Innovatiefonds Hagelunie in het kader van brede betrokkenheid met de sector de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs, Kom in de Kas en de Week van de Akkerbouw.

Het fonds voor (glas)tuinbouwondernemers