Momenteel ondersteunen we de volgende projecten

De kast van Tomatoworld te ontwikkelen tot Learning % Innovation Center voor Data Driven Autonomous Growing (DDAG) in combinatie met de methode Growin...

Stichting De Puupe onderzoekt of zoet water aanvoer naar en verdeling op Schouwen-Duiveland ten behoeve van de agrarische sector mogelijk is....

Zoet op Zout betreft een ambitieus en haalbaar plan om de agrarische sector rond het Lauwersmeer door kennisontwikkeling inzicht en handelingsperspect...

Groen doen in de Klas! Is erop gericht om kinderen in contact te brengen met bloemen en planten in educatieve vorm. Onze ambitie is om met Groen Doen ...

Vitensa heeft aan Wageningen University & Research gevraagd een literatuurstudie naar dragon fruit te doen. Deze literatuurstudie heeft aanknopingspun...

In het project wordt invulling gegeven aan de ambitie zoals de bollensector die voor alle bolsoorten geformuleerd heeft in het Visiedocument ’Vitale...

Door recente ontwikkelingen m.b.t. meettechnologie en bemestingskennis is het mogelijk om plantenvoeding verder te optimaliseren. Door nauwkeuriger do...

Bij de WUR, BU Glastuinbouw in Bleiswijk wordt een afdeling van 150 m2 ingericht voor een tweejarige teelt. In deze kas worden meerdere soorten Avocad...

Dit project beoogt een meetprotocol te ontwikkelen waarmee wordt bepaald hoeveel en welke data moet worden verzameld voor het kunnen opstellen van goe...

Deze afgeronde projecten hebben we ondersteund

[Afgerond project] In dit project wordt de teelt van wasabi op een grotere schaal onderzocht. Tijdens de teelt worden verschillende parameters onderzo...

[Afgerond project] De aanvragers van het project willen twee robuuste teeltsysteem op water ontwikkelen, die voldoen aan de eisen van de toekomst vold...

[Afgerond project] De stormstand van de luchtramen heeft tot doel de kans op schade bij storm te beperken. In hoeverre is deze stelling voor moderne k...

[Afgerond project] Emissieloos telen moet toepasbaar gemaakt worden voor telers, zonder verlies aan productie of kwaliteit, en de brede acceptatie en ...

[Afgerond project] Ontwikkeling van een asset-management systeem wat de gebruiker (glastuinbouw) ‘real time’ inzicht moet geven in het functionere...

Daarnaast ondersteunt Innovatiefonds Hagelunie in het kader van brede betrokkenheid met de sector de Nationale Tuinbouw Ondernemersprijs, Kom in de Kas en de Week van de Akkerbouw.

Het fonds voor (glas)tuinbouwondernemers