Proefveld toekomstbestendige en duurzame uienteelt

Verbeteren van de uienteelt op efficiënte en duurzame wijze

Status

Project nummer: 202107
Loopt

Doelstelling

De doelstelling van het project is om op een efficiënte en duurzame manier de uienteelt te verbeteren. Door minder waterverbruik, maar ook door toevoeging van meststoffen kan er een veel efficiënter teeltmodel ontstaan wat leidt tot hogere opbrengsten & sterker product kwaliteit. In overleg met de zaaizaadleveranciers willen we met een aantal rassen testen om de gevoeligheden, ziektedruk, opbrengst en andere zaken te monitoren. Het doel is om dit via een grootschalige demoproef te doen met verschillende uienrassen om het effect van wel of geen irrigatie te kunnen beoordelen.

Projectbeschrijving

De opzet van het project heeft betrekking op de volgende te onderzoeken onderdelen:

 • Druppelirrigatie zaaiuien;
 • Automatisch irrigeren: gebruik, meten en regelen op afstand;
 • Druppelirrigatie versus haspelberegening (watergebruik beide systemen);
 • Metingen velden wel en geen irrigatie;
 • Totale oppervlakte irrigatie: 12 HA met en 12 HA zonder.

Op het akkerbouwbedrijf van de Mts Boonman wordt dit perceel van 24 HA grond beschikbaar gesteld voor deze proef. Mts Boonman is continue op zoek naar innovatieve verbeteringen van zowel grondbeheer als gewasopbrengsten. Dat is de reden dat ze samen met Wiskerke Onions mee wil werken aan deze proef en uitvoeren. Op 24 HA worden 4 rassen van Bejo, Groot en Slot en Hazera uitgetest op gelijkwaardig perceel met en zonder dripirrigatie om resultaten objectief te meten maar vooral om als open leerveld te dienen voor akkerbouwers. Hiermee als motivatie en stimulans te dienen omtrent de verdere ontwikkelingen van benodigd watermanagement in uien- maar ook overige teelten.

Gedurende het project worden de volgende disseminatie activiteiten georganiseerd:

 • Openveld demodagen voor telers;
 • Monitoring groeiseizoen;
 • Delen resultaten aan de hand van een handboek on en offline;
 • Effect meting en publicatie van de resultaten;
 • Verhoging HA opbrengst & product kwaliteit aantoonbaar presenteren;
 • Minimale waterbehoefte voor het gewas in vergelijking teelt zonder irrigatie en daarnaast een optimale opbrengst;
 • Instructie handboekmodel voor de toekomst.

Aanvrager(s)

Wiskerke Onions BV

Uitvoerder(s)

Wiskerke Onions BV, Broere Beregening BV, HOA (Holland Onion Association), Mts Boonman, Uireka, Bejo Zaden, Hazera


 

2 Reactie's
 • H.Pelleboer
  Geplaatst op 18:39h, 02 november Beantwoorden

  Mijn inziens is dit hetzelfde onderzoek wat binen het project ‘Uireka’ wordt uitgevoerd. Waarom?

  • Marjolein van Huik
   Geplaatst op 10:56h, 05 november Beantwoorden

   De proeven met de drip-irrigatie op de Rusthoeve door Delphy zijn in ieder geval de voorlopers van de door proeven die binnen dit project worden uitgevoerd. Het verschil is dat binnen dit project de proeven grootschaliger zijn van opzet. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de rassen onderling en tussen het toepassen van drip-irrigatie, geen drip-irrigatie of andersoortige bewatering. Daarbij worden binnen dit project de rassen onderling vergeleken qua opbrengst en kwaliteit. Dit samen zijn de speerpunten in deze opschalingsproef. In dit project wordt de gehele keten bekeken van het soort zaaizaad tot aan het product voor de eindklant. Dus wordt ook tijdens het sorteren gekeken naar kwaliteit en opbrengst en, het belangrijkste, de uien worden tot aan de eindklant gevolgd. Er bestaan nauwe contacten tussen deze projectaanvrager en Uireka voor wat betreft de uitwisseling van de resultaten.

Geef een reactie