De mogelijkheden van hopteelt in Nederlandse kassen

Op duurzame wijze geteelde hop van goede kwaliteit

Status

Project nummer: 201702
Afgerond

Doelstelling

Onderzoeken of het op een rendabele manier mogelijk is om hop op een duurzame wijze in kassen te telen. Uiteraard van goede kwaliteit en met meerdere oogsten per jaar.

Resultaten

Projectbeschrijving

Aanleiding:

De hopmarkt is de laatste jaren enorm veranderd. De populariteit van speciaal bier en de opkomst van diverse “kleine” brouwerijen hebben geleidt tot een veel grotere vraag naar hop en diversiteit van hopvariëteiten. In de speciaal bieren markt wordt per liter bier meer hop gebruikt en er worden andere soorten hop gebruikt. Vroeger werd overal in Nederland hop geteeld maar deze teelt is in de loop der jaren in ons land verloren gegaan. Echter de mondiale trend “local for local” heeft zich ook in de biermarkt doorgezet en er is toenemende vraag naar lokaal gebrouwen biologische hop. De huidige buitenteelt methode van hop is de afgelopen decennia nauwelijks gewijzigd en hierdoor hebben de huidige producenten van hop moeite om snel in de spelen op veranderende consumptie.

Uitvoering:

Bij WUR Bu, Glastuinbouw in Bleiswijk wordt een afdeling van 150 m2 ingericht voor een tweejarig onderzoek naar de hopteelt in kassen. In deze kas zullen 5 verschillen variëteiten worden getest om de mogelijkheden van de hopteelt in kassen goed in kaart te brengen. Op basis van voorwerk worden keuzes gemaakt m.b.t. substraat, bemesting, aantal scheuten, klimaat, wanneer overgaan naar de generatieve of vegetatieve fase, ledspectrum, planten per m2, etc.

Er wordt een teeltsysteem aangelegd waar de planten in potten in goten staan en langs een touw omhoog groeien. Wanneer de hopteelt lukt, wordt de kwaliteit van de bellen getest door de Proefbrouwerij in België, gespecialiseerd in hop-research.

Op basis van de teelt, gemiddelde productprijzen en arbeidsuren wordt gerekend worden aan de rentabiliteit van de hopteelt in kassen. De betrokken zullen nauw bij het project betrokken worden en we streven ernaar om de teeltcommissie tweewekelijks bij elkaar te laten komen.

Voorwerk

Literatuuronderzoek, bezoek proefkassen USA en bepaling definitieve onderzoeksopzet.
Partners: WUR, EP en AH en Philips

Teelt

Alle activiteiten die met de teelt te maken hebben.
Partners: WUR , Philips, AH, Atami en EP

Vermeerdering

Onderzoek naar een goede vermeerdering van van uitgangsmateriaal van hop in kassen voor de kastteelt.
Partners: WUR en EP

Smaak

Onderzoek naar smaak en hoe die verbeteren middels teeltmaatregelen.
Partners: WUR, de Prael en De Proefbrouwerij

Haalbaarheid

Economische evaluatie en duurzaamheids evaluatie.
Partner: WUR

Verwacht resultaat


Het resultaat van het onderzoek moet zijn of het mogelijk is op een rendabele wijze hop te telen in Nederlandse kassen. Daarnaast willen we op een zo duurzaam mogelijke wijze hop telen. Dus hergebruik van water, liefst alleen inzet van biologische gewasbescherming en mogelijk ook alleen toedienen van biologische meststoffen. Hiervoor willen we een teeltmethodiek ontwikkelen en die vergelijken met de milieubelasting voor de buitenteelt.


Aanvrager(s)

Het Nederlands Hopconsortium

Uitvoerder(s)

Wageningen UR, BU Glastuinbouw


Geen reactie's

Geef een reactie