Avocado’s uit Nederlandse kas

Avocado’s uit Nederlandse kas

Status

Project nummer: 201902
Loopt

Doelstelling

De mogelijkheid onderzoeken van een rendabele en duurzame teelt van Avocado van goede kwaliteit en smaak  in Nederlandse kassen.

Projectbeschrijving

In een eerder project is ervaring opgedaan met de teelt van tropisch fruit in de kas, waaronder Avocado. De teelt van Avocado leek kansrijk, maar vergt nog nader teelt technisch onderzoek.

Bij de WUR, BU Glastuinbouw in Bleiswijk wordt een afdeling van 150 m2 ingericht voor een tweejarige teelt. In deze kas worden meerdere soorten Avocado, voornamelijk Hass en Fuerte, getest om de mogelijkheden voor een kasteelt goed in beeld te brengen. Op basis van vooronderzoek worden keuzes gemaakt m.b.t. potgrootte, substraat, bemesting, boombehandeling, etc. Er wordt een teeltsysteem aangelegd, waarbij de bomen worden geteeld in grote potten met een veensubstraat met een duurzame structuur. Op basis van de ervaringen uit het eerdere project is een teeltprotocol opgesteld dat naar verwachting jaarrond bloei moet opleveren. Verder wordt geprobeerd in meerlagen lei-systeem te maken omdat een hoge draad systeem te vegetatief blijft. De bestuiving wordt gedaan met zweefvliegen omdat hommels de bloemen en de jonge vruchten te ruw behandelen waardoor abortie optreedt. Wanneer het lukt om voldoende product te telen, is bij WUR, BU Glastuinbouw een smaakpanel actief, die getraind is in diverse gewassen, waaronder tomaten, meloen en mango.

Op basis van teelt, productie, gemiddelde productprijzen wordt de rentabiliteit bepaald van deze teelten voor een kasteelt in Nederland.

Binnen het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

Oktober 2016 – december 2018
Literatuuronderzoek teelt, bestuiving

Februari 2019 – december 2020
Inrichten en uitvoering teelt

Juli 2019
Beoordeling smaakpanel

September 2020
Economische evaluatie


Aanvrager(s)

Isodora Fruits BV

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw


 

Geen reactie's

Geef een reactie