Dragonfruit, de eetbare kascactus – fase 2

onderzoek naar het rendabel en duurzaam telen van dragon fruit van hoge kwaliteit in de Nederlandse kas

Status

Project nummer: 202106
Start medio 2021

Doelstelling

In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om jaarrond op een rendabele en duurzame manier dragon fruit van hoge kwaliteit in de Nederlandse kas te telen.

Projectbeschrijving

De afgelopen 2 jaar is in opdracht van Vitensa bij Wageningen University en Research dragon fruit geteeld. In deze periode van twee jaar bleek dat het mogelijk is om dragon fruit in  de kas te telen zonder chemische bestrijdingsmiddelen. Er zijn echter  nog  verschillende vragen die moeten worden beantwoord om te bepalen of het in potentie een rendabele teelt is.

Om dat duidelijk te krijgen gaan we een vervolgonderzoek doen. In dit vervolgonderzoek ligt de focus vooral op het plannen en sturen van de bloei, het zorgen van een goede bestuiving en het berekenen van de productiesnelheid en de productiviteit.

Deze tweede fase duurt 2 jaar en start in de zomer van 2021. Na deze periode moet er duidelijkheid zijn over de economische haalbaarheid van de teelt van dragonfruit in de kas.


Aanvrager(s)

Vitensa BV

Uitvoerder(s)

Vitensa BV, Wageningen University & Research


 

Geen reactie's

Geef een reactie