Sense & Grow

Asset-management systeem voor de glastuinbouw

Status

Project nummer: 201505
Afgerond

Projectsamenvatting

In samenwerking met Porta Nova, Berg Roses en PinC Agro ontwikkelt Technolution een asset-management systeem gericht op de glastuinbouw. Dit systeem is bedoeld om de gebruiker ‘real time’ inzicht (meten is weten) te geven in het functioneren en de conditie van de essentiële bedrijfsmiddelen, de prestatie van het groeiproces en de kwaliteit van het eindproduct.

Projectbeschrijving

Het belang van continuïteit van levering wordt voor sierteeltbedrijven steeds groter. Dit toenemende belang in continuïteit vereist nieuwe zekerheden. Een zak met geld van de verzekeraar brengt in toenemende mate een sierteler niet meer in de positie van voor de brand. Immers klanten hebben nieuwe leveranciers gevonden en zijn niet zo maar bereid om terug te keren. Er zijn onderzoeken dat 30 – 50% van de MKB ondernemers failliet gaan na een brand. Het marktrisico valt niet te verzekeren en dit vereist dus nieuwe zekerheid.

In samenwerking met Porta Nova, Berg Roses en PinC Agro ontwikkelt Technolution een asset-management systeem gericht op de glastuinbouw. Dit systeem is bedoeld om de gebruiker ‘real time’ inzicht (meten is weten) te geven in het functioneren en de conditie van de essentiële bedrijfsmiddelen, de prestatie van het groeiproces en de kwaliteit van het eindproduct. Met dit inzicht wordt de gebruiker in staat gesteld om maatregelen te treffen en direct in te grijpen (sturen) wanneer nodig om de continuïteit van processen en daarmee de bedrijfsvoering te borgen. Het systeem ondersteunt diverse bedrijfsfuncties. In eerste instantie gaat het om functionaliteit ter voorkoming van calamiteiten (rook, brand), het managen van risico’s (status bedrijfskritische systemen), inzicht in het kasklimaat (temperatuur, luchtvochtigheid). Daarnaast wordt een ondersteuningssysteem ontwikkelt met een kennisbank waarmee ondernemers beslissingen kunnen nemen gebaseerd op data/informatie en eerdere ervaringen/beslissingen van andere gebruikers. De schaalbare infrastructuur van het systeem maakt ook toepassingen m.b.t. logistiek, energiemanagement en o.a. luchtkwaliteit mogelijk.

Doelstelling

  • Maximaliseren van asset performance
  • Verhogen van de efficiency
  • Verlagen operationele kosten
  • Terugdringen van catastrofale events
  • Conditiegebaseerd onderhoud in plaats van tijdgebaseerd onderhoud
  • Verhogen veiligheid
  • Verhogen productiviteit
  • Verhogen productkwaliteit

Aanvrager(s)

Porta Nova en Berg Roses

Uitvoerder(s)

Porta Nova, Berg Roses, Technolution en PinC Agro (projectbegeleiding)


Geen reactie's

Geef een reactie