Circulaire tuinbouw: Verwaarding reststromen naar de gebouwde omgeving

Status

Project nummer: 201803
Afgerond (Zie projectbeschrijving PAK dosering)

Doelstelling

Het ontwikkelen van nieuwe markten voor reststromen uit de tuinbouw (schoonmaakmiddelen, plastics, bouwmateriaal) door samen met de maakindustrie complete eindproducten te ontwikkelen zoals modulaire bouwdelen en ecocabines.

Projectbeschrijving

Aanleiding:

In de Nederlandse vruchtgroente (tomaat, paprika, komkommer en aubergine) komt jaarlijks 40 – 50 ton aan biomassa per hectare vrij: stengels, wortels en bladeren. Het overgrote deel daarvan belandt op de composthoop: telers betalen 15-30 euro per ton om het materiaal af te voeren.

Op dit moment lukt het de tuinbouwsector niet om de reststromen richting de papier en karton te verwaarden. Groot knelpunt is nog steeds de aanwezigheid van kleine verontreinigingen uit de teelt (plastic, touwtjes, etc). Dit houdt de opschaling drastisch tegen (Kenniscentrum papier en karton, papier & kartonindustrie). In dit voorstel gaan we zowel na wat er uit de waterige stroom kan worden verwaard, als bouwmateriaal van de vezelige stroom. Onderzocht wordt of het nadeel van kleine verontreinigingen of de relatieve vochtige reststroom juist als voordeel kan worden ingezet, en dat we een concrete eindtoepassing (cabine) maken met het ontwikkelde materiaal.

 

Uitvoering:

Er wordt een scan gemaakt van de bioraffinage mogelijkheden van stengel sappen. Bijvoorbeeld het vervaardigen van bioplastics of het benutten van zuren of enzymen voor schoonmaakmiddelen. SIGN en Bioboost gaan na welke route de meeste potentie heeft en ondersteunen een ontwikkelingstraject.

Er wordt een biocomposiet ontwikkeld op basis van kasresten (vooral stengelmassa), vanuit tuinbouwresten worden mycellium sandwich platen ontwikkeld. Hierop worden materiaaltesten uitgevoerd (druk- en treksterkte, vochtwerendheid, geuraspecten, thermische en akoestische eigenschappen, brandveiligheid, CE certificaat).

Vervolgens worden 5 ecocabines (werkplek) ontworpen, geproduceerd en ingericht en worden de prestaties van deze cabines getest (akoestiek, klimatisering, welbevinden van gebruikers)

Tot slot wordt ingezet op het stimuleren van vraag via:

  1. Aansluiten op inspirerende congressen, door lezingen te organiseren voor architecten en interieurontwerpers.
  2. Samen met agri-netwerken een manifest circulaire grondstoffen initiëren (MVO Nederland, duurzaamheid.nl, Circulaire grondstoffen green deal)
  3. ‘’Launching customers’’ identificeren (TU Delft, RIJK Ministerie LNV). De Ecocabines zijn inmiddels voorgedragen bij het ministerie van LNV, dat SIGN om start ups vroeg om ‘’launching customership’’ door het ministerie vorm te geven.

Maart – April

Experimenten biocomposiet en myceliumplaten

Verwacht resultaat

  1. Schoonmaakmiddel via waterige stroom kasresten
  2. Bouwmateriaal op basis van vezelige kasresten (twee routes: biocomposiet ; sandwich panelen met mycelium)
  3. Onderzoek ter voorbereiding certificering van nieuw bouwmateriaal op basis van vezelige kasresten
  4. Ecocabines van bouwmateriaal van vezelige kasresten
  5. Verbinding met markt- en netwerkpartijen voor trekkracht vanuit de bouwsector en aanbevelingen inzake.

Aanvrager(s)

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)

Uitvoerder(s)

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), BioBoost Westland, ZeroWaste Rotterdam, Nebasco/Avans, CoE BBE. Tuinders: Gebroeders Duijvesteijn, Lans, Groenewegen.


 

Geen reactie's

Geef een reactie