Naar milieuvriendelijke en weerbare teelt

Naar milieuvriendelijke en weerbare teelt

Status

Project nummer: 201605
Afgerond

Doelstelling

Het ontwikkelen van een mix van ziekte onderdrukkende micro-organismen (bio-stimulanten) die tegen een gunstige kostprijs kan worden geproduceerd en op de markt beschikbaar komt voor telers.

Resultaten

Uit veldproeven bij diverse bedrijven in de VS, Nederland en Zuid-Afrika lijkt de mix van bacteriën wel succesvol te zijn bij de bestrijding van bacterievlekken en Trichoderma in de fase van compostgroei, maar niet voor de droge mol. De resultaten van de experimenten zijn echter niet eenduidig. Voor de natte mol (Mycogone perniciosa) werden wisselende bevindingen gedaan.

Het opschalen van de productiemethodiek om betaalbare biostimulanten te kunnen produceren is succesvol afgerond waarbij de kostprijs naar het gewenste niveau kon worden gebracht.

Projectbeschrijving

Aanleiding

De chemische gewasbescherming voor tuinbouw wordt steeds sterker aan banden gelegd en ziektes worden resistenter tegen de bestaande middelen. Vanaf 2018 moet er verplichte zuivering van restwaterstromen plaatsvinden om de emissie naar het oppervlaktewater te verminderen. Ondernemers zijn op zoek naar alternatieve biologische middelen die geen residuen achterlaten.

 

Uitvoering

Het totale project omvat 5 fasen:

Fase 1

Opbouw bibliotheek van ziekte werende bacteriestammen en screening op werkzaamheid tegen Trichoderma, Verticillium, Mycogone en andere bekende ziekten.

Fase 2

Uitvoering van in vivo praktijkproeven met ziekte remmende micro-organismen. Vijftien geselecteerde micro-organismen worden onderzocht op schaal van 60 teeltunits met elk 4 kg substraat. De proeven worden in viervoud uitgevoerd. Besmette kratten met Verticillium worden hierbij onderling en in relatie tot onbesmette kratten vergeleken op ziekte remmend effect. De werkzame ziekte remmende micro-organismen worden geïdentificeerd en gedeponeerd bij het CBS (Centraal Bureau voor Schimmel Cultures en micro-organismen)

Fase 3

Uitvoering van veldproeven. Hierbij wordt getest wat de minimale dosering is waarbij ziekte-onderdrukking plaatsvindt.

Fase 4

Verlaging kostprijs door optimalisering van de fermentatietechnieken.

Fase 5

Uitvoering DNA analyse voor EU-normen en onderzoeken juridisch kader en EU-beleid biostimulanten.


Aanvrager(s)

Stichting ECO Consult

Uitvoerders

Stichting ECO Consult, Pilzforum en Winclove Probiotica.


Geen reactie's

Geef een reactie