Onderzoek PAK-dosering bij collectieve waterzuivering

Nauwkeurige vaststelling van de te doseren hoeveelheid

Status

Project nummer: 201802
Afgerond

Doelstelling

Het bepalen van de benodigde PAK-dosering voor een collectieve waterzuivering/verwijdering van gewasbeschermingsmiddelen bij de AWZI NW (Afvalwaterzuivering Nieuwe Waterweg).

Resultaten

Projectbeschrijving

Er worden proeven uitgevoerd om te komen tot een nauwkeurige vaststelling van de te doseren hoeveelheid PAK om aan het verwijderingsrendement te voldoen zoals wordt voorgeschreven door de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Voor deze proeven wordt een dosering in de range van 20-60 mg/l onderzocht. De metingen worden gebruikt voor het opstellen van een betrouwbaardere isotherm.

Het doel van de testen is om de benodigde hoeveelheid actief kool vast te stellen voor de verwijdering van 95% van de actieve stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en van 99,5% van imidacloprid.

Daarnaast worden 2 experimenten gedaan bij een verdunde concentratie aan gewasbeschermingsmiddelen waarmee niet-droogweerafvoer wordt nagebootst. Op basis van de gegevens uit deze testen en m.b.v. de isothermen wordt berekend welk verwijderingsrendement dan gehaald wordt.


Aanvrager(s)

LTO Noord Glaskracht

Uitvoerder(s)

KWR Nieuwegein, Hoogheemraadschap Delfland


 

Geen reactie's

Geef een reactie