Innovatiefonds Hagelunie

Innovatiefonds Hagelunie geeft financiële ondersteuning aan innovatieprojecten voor de landbouw en (glas)tuinbouw. Wij zijn sterk verbonden met deze sectoren: onze wortels liggen bij de NV Hagelunie, de verzekeraar voor plantaardige sectoren.

Innovatiefonds Hagelunie verbonden met de landbouw en (glas)tuinbouwsector

Onze doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van onderzoek naar:
    • efficiëntere methoden van bedrijfsvoering;
    • het verkleinen van schaderisico’s in de land- en (glas)tuinbouw;
  • Het actief delen van de resultaten van deze onderzoeken.

 

Via het financieel ondersteunen van projecten, draagt Innovatiefonds Hagelunie bij aan innovatie in de land- en (glas)tuinbouw.

Wanneer wordt een aanvraag behandeld?

Het bestuur van Innovatiefonds Hagelunie komt 5 keer per jaar bijeen om aanvragen voor projectfinanciering te beoordelen. In 2024 gelden de volgende data voor het indienen en beoordelen van projectaanvragen:

Deadline indienen aanvragen
22 december 2023
8 maart 2024
31 mei 2024
23 augustus 2024
1 november 2024

Datum van bestuursvergadering
22 januari 2024
08 april 2024
01 juli 2024
23 september 2024
02 december 2024

Aanvragen voor projectfinancieringen moeten uiterlijk op de gestelde datum door het secretariaat zijn ontvangen om in de vergadering te kunnen worden behandeld.

Innoveren & bouwen aan een toekomstbestendige sector

Meer over innovaties in de

Nieuwe lopende projecten

Verbeteren van de uienteelt op efficiënte en duurzame wijze

De doelstelling van het project is om op een efficiënte en duurzame manier de uienteelt te verbeteren. Door minder waterverbruik, maar ook door toevoeging van meststoffen kan er een veel efficiënter teeltmodel ontstaan wat leidt tot hogere opbrengsten & sterker product kwaliteit.

 

Dragonfruit, de eetbare kascactus – fase 2

In dit project wordt onderzocht of het mogelijk is om jaarrond op een rendabele en duurzame manier dragon fruit van hoge kwaliteit in de Nederlandse kas te telen.

 

Data driven autonomous growing van theorie naar praktijk

Doelstelling van dit project is de kast van Tomatoworld te ontwikkelen tot Learning % Innovation Center voor Data Driven Autonomous Growing (DDAG) in combinatie met de methode Growing by Plant Empowerment (GPE).

 

Het fonds voor (glas)tuinbouwondernemers