Innovatiefonds Hagelunie

Innovatiefonds Hagelunie geeft financiële ondersteuning aan innovatieprojecten voor de landbouw en (glas)tuinbouw. Wij zijn sterk verbonden met deze sectoren: onze wortels liggen bij de NV Hagelunie, de verzekeraar voor plantaardige sectoren.

Innovatiefonds Hagelunie verbonden met de landbouw en (glas)tuinbouwsector

Onze doelstellingen zijn:

  • Het bevorderen van onderzoek naar:
    • efficiëntere methoden van bedrijfsvoering;
    • het verkleinen van schaderisico’s in de land- en (glas)tuinbouw;
  • Het actief delen van de resultaten van deze onderzoeken.

 

Via het financieel ondersteunen van projecten, draagt Innovatiefonds Hagelunie bij aan innovatie in de land- en (glas)tuinbouw.

Nieuwe lopende projecten

Precisie Glastuinbouw in Praktijk

Dit project beoogt een meetprotocol te ontwikkelen voor de Plantalyzer, waarmee bepaald wordt hoeveel en welke data moet worden verzameld voor het kunnen opstellen van goede analyses en beslissingen.

 

Onderzoek PAK-dosering bij collectieve waterzuivering

Het doel van de testen is om de benodigde hoeveelheid actief kool vast te stellen voor de verwijdering van 95% van de actieve stoffen uit gewasbeschermingsmiddelen en van 99,5% van imidacloprid.

 

Het fonds voor (glas)tuinbouwondernemers