Voorwaarden voor projectondersteuning

Door de sector, voor de sector

Financiƫle ondersteuning voor projecten met een innovatief karakter is mogelijk als:

  • De resultaten van het project- eventueel na een bepaalde termijn – ten gunste komen van de hele land- en tuinbouw, of delen daarvan. De projectresultaten mogen dus niet alleen voor individuele ondernemer of kleine groep ondernemers relevant zijn;
  • Eventuele rechten die voortkomen uit het onderzoek mogen niet alleen bij een individuele ondernemer of organisatie terechtkomen;
  • Het resultaat wordt beschikbaar gesteld aan Innovatiefonds Hagelunie;
  • Het project kan rekenen op draagvlak vanuit de praktijk van de land- en tuinbouw;
  • De betrokkenen sector invloed kan uitoefenen op de inhoud en de voortgang van een project;
  • Het project niet milieubelastend is. Om er zeker van te zijn dat de projectresultaten in de praktijk toegepast kunnen worden;
  • Het project past binnen de kaders van Maatschappelijk Verantwoord ondernemen.

Innovatiefonds Hagelunie publiceert de resultaten van de onderzoek op haar website. Daarnaast verspreiden wij deze kennis actief naar agrarisch ondernemers en medewerkers van Achmea.

Innovatiefonds Hagelunie ondersteunt alleen projecten met een innovatief karakter

Het door ontwikkelen van bestaande technieken valt hier niet onder.

Een aanvraag indienen

U kunt een verzoek voor financiƫle ondersteuning aanvragen via ons aanvraagformulier.

het bestuur beslist op basis van het projectvoorstel of Innovatiefonds Hagelunie uw project financieel ondersteunt. Als u een aanvraag indient kunt u een verzoek krijgen om uw projectvoorstel toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht over het besluit van het bestuur.