Ontwikkeling van antimicrobiële producten uit tulpen en andere bolgewassen

Nieuwe toepassingsgebieden voor de teelt van bloembollen

Status

Project nummer: 201703
Loopt

Doelstelling

Stoffen met antimicrobiële werking (waaronder antibiotica) isoleren uit actieve extracten van o.a. tulpen, lelies en andere bloembollen voor de toepassingsgebieden:

  • humane en veterinaire gezondheidszorg
  • gewasbescherming

Het einddoel is het vinden van nieuwe toepassingsgebieden voor de teelt van bloembollen, op basis van de gevonden actieve inhoudsstoffen van bloembollen.

Projectbeschrijving

Aanleiding:

Overmatig gebruik van antibiotica in, zowel de humane als veterinaire gezondheidszorg leidt tot een wereldwijde verspreiding van antibioticum resistente bacteriestammen. Hierdoor groeit de behoefte aan nieuwe, alternatieve therapieën voor de bestrijding van ziekteverwekkers.

Uitvoering:

Fase 1

Verkenning van het probleem. Alternatieve antimicrobiële middelen zijn keihard nodig omdat er steeds meer bacteriestammen resistent worden tegen bestaande antibiotica.

Fase 2

Verrichten van een haalbaarheidsstudie. Hieruit is gebleken dat planten antimicrobiële stoffen bevatten die gebruikt kunnen worden om nieuwe antimicrobiële producten te ontwikkelen.

Fase 3

Bio-prospectie van planten. Dit is de methodische zoektocht naar nieuwe farmaceutische (en andere) producten van planten en micro-organismen.

Fase 3.1

Target identification: Er is nu gekozen voor de bacteriën Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa. Na overleg van de klankbord groep worden nog 2 andere bacteriën geselecteerd.

Fase 3.2

Selecteren van bolgewassen en extraheren van deze bolgewassen

Fase 3.3

Ontwikkelen van target specifieke bio assays (target validation)

Fase 3.4

Testen van extracten van inhoudsstoffen in bio assays (screening)

Fase 3.5

Identificeren van actieve stoffen

Fase 3.6

Ontwikkelen van leads (=extract of inhoudsstof)

3.7

Optimaliseren van extracten

Verwacht resultaat

Binnen de projectduur van 3 jaar wordt verwacht dat er drie antimicrobiële producten op de markt worden gebracht. Deze producten bestaan uit:

  • antimicrobiële actieve (ruwe) plantextracten
  • antimicrobiële actieve inhoudsstoffen uit o.a. tulp en lelie

Aanvrager(s)

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN)

Uitvoerder(s)

Stichting Innovatie Glastuinbouw (SIGN), BioBoost Westland, ZeroWaste Rotterdam, Nebasco/Avans, CoE BBE. Tuinders: Gebroeders Duijvesteijn, Lans, Groenewegen


 

Geen reactie's

Geef een reactie