Ion specifiek telen

Ion specifiek telen

Status

Project nummer: 201904
Loopt

Doelstelling

De bemesting per fertigatie gift optimaliseren en aan tonen dat suboptimale bemesting productie kost.

Projectbeschrijving

Het huidige systeem van voeding doseren in de glastuinbouw gaat uit van aanpassingen eens per 7-14 dagen na analyse van een monster van de voedingsoplossing rond de wortels. Deze wijze van sturen op de fertigatie is suboptimaal waardoor verliezen van nutriƫnten hoger zijn dan strikt noodzakelijk en waardoor de groei mogelijk achter blijft bij de mogelijkheden.

Door recente ontwikkelingen m.b.t. meettechnologie en bemestingskennis is het mogelijk om plantenvoeding verder te optimaliseren. Door nauwkeuriger doseren van voeding neemt de opbrengst/kwaliteit van het gewas toe en zijn minder drainwater lozingen nodig. Het ionspecifieke meetinstrument betreft unieke nieuwe hardware en moet ingepast worden in het tuinbouwsysteem. De nieuwe mogelijkheden vragen o.a. om nieuwe software.

Het project omvat vier werkpakketten. In het eerste werkpakket zet The Sensor Factory het prototype van de ion selectieve sensor om in een versie voor seriebouw. In jaar 1 is dit prototype beschikbaar voor gebruik in kleinschalige proeven en voor praktijkschaalproeven (jaar 1). Vanaf begin jaar twee zijn er twee seriebouw machines beschikbaar voor de teeltproeven bij WUR Glastuinbouw en deze worden later ook in de teeltbedrijven gebruikt.

Vanaf jaar twee zorgt The Sensor Factory ook voor het aanpassen van de meetinstrumenten qua inbouwbaarheid en gebruiksgemak. WUR Glastuinbouw doet laboratoriumproeven (WP2) naar het zuurstofverbruik van wortels bij afwijkende voedingsverhoudingen rond de wortel (jaar 1 – 3). Het eerste jaar wordt een proefopstelling gebouwd en gebruikt om zuurstofgebruik van een compleet wortelstelsel te meten. In jaar 1-3 wordt de opstelling gebruikt om via zuurstof het energieverbruik van de wortels te volgen bij een slordige en een nauwkeurige voedingssamenstelling. In jaar 1 wordt ook gestart met het koppelen van het meetinstrument aan het balansmodel (WP3). Het eerste productie-instrument wordt ingezet in enkele korte teelten in combinatie met de BemestingsAdviesBasis en het balansmodel (jaar 2). In jaar twee wordt het balansmodel gekoppeld aan de elektronische BemestingsAdviesBasis in 2-3 korte teelten. In jaar 3 wordt een langdurige teelt gemonitord met een werkende koppeling aan de modellen. Ook in jaar 3 wordt het werken over een dataplatform ontwikkeld zodat de telers in jaar 4 daarvan gebruik kunnen maken en de onderzoekers het verloop van de proeven (veel) beter kunnen volgen. In jaar 4 volgen dan duurproeven (WP4) in de praktijk (jaar 4).

Activiteiten
WP1: Bouw en testen van Ion specifieke meetinstrumenten
WP2: Bewijzen assimilatiekosten van afwijkende voedingsoplossingen
WP3: Semipraktijk test van het meetinstrument
WP4: Praktijkteelt met het meetinstrument en het balansmodel met een vooraf opgestelde teeltstrategie

Na jaar 1 is een Go/No Go waarin wordt nagegaan of het meetinstrument naar behoren werkt en waarin wordt beoordeeld of het doorzetten van de proeven naar assimilatenverbruik door voedingsopname zinvol is. Op basis daarvan wordt het proefplan bijgesteld of wordt het project gestopt.


Aanvrager(s)

Glastuinbouw Nederland

Uitvoerder(s)

Wageningen UR, BU Glastuinbouw, The Sensory Factory, Royal Pride, Lans Tomaten, LTO Glaskracht, Stolze, Priva en Van Iperen


 

Geen reactie's

Geef een reactie