Vitale teelt van Hyacint

Vitale teelt van Hyacint

Status

Project nummer: 201905
Loopt

Doelstelling

De hyacintenteelt is een teelt waarbij de bollen jaren achtereen worden geplant, gerooid, verwerkt, bewaard en weer terug geplant. Ziekten en plagen worden zodoende van het land naar de schuur gesleept en weer terug en daarmee wordt de bol feitelijk steeds zieker. Een revolutionair nieuw teeltsysteem voor schone vitale hyacintenbollen is nodig..

In het project wordt invulling gegeven aan de ambitie zoals de bollensector die voor alle bolsoorten geformuleerd heeft in het Visiedocument ’Vitale Teelt 2030’. Die ambitie is om bollen en bolbloemen te telen van topkwaliteit, vrij van ziekten, rendabel geteeld in harmonie met ecosysteem, emissieloos en klimaatneutraal. Concreet heeft het project twee doelstellingen:

 1. Proof-of-concept: De gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor een schone en ziektevrij hyacintenteelt. Met dit nieuwe systeem zal een reductie in het middelgebruik van 80% zijn gerealiseerd in 2023. Ook zal de bodembelasting substantieel afnemen. In het project wordt het nieuwe teeltsysteem ontwikkeld en wordt het proof-of-concept aangetoond.
 2. De acceptatie en adaptatie van het nieuwe teeltsysteem door de hyacintensector, de handel- en ketenpartners en de stakeholders. In het project zal het nieuwe teeltsysteem tijdens de ontwikkeling afgestemd worden met de ketenpartners om zo hun input te waarborgen. Ook zal het teeltsysteem ingebed worden in het brede netwerk dat actief is met innovaties voor een vitale hyacintenteelt en zal resulteren in nieuwe dan wel verstevigde verbindingen tussen betrokken bedrijven en instellingen.

Projectbeschrijving

Het project wordt in de twee werkpakketten uitgevoerd:

Werkpakket 1: Ontwikkeling nieuw schoon teeltsysteem voor ziektevrije bollen

 1. Optimalisatie van de vermeerdering: d.m.v. optimalisatie van weefselkweek en klassieke methoden (hollen/snijden).
 2. Optimalisatie van de bollenteelt: starten met schoon uitgangsmateriaal en telen op substraat i.p.v. in de grond om ziekten en plagen te mijden.
 3. Versnelde opkweek van uitgangsmateriaal tot grof plantgoed onder beschermde en geconditioneerde omstandigheden (controle over teeltfactoren zoals temperatuur, licht, substraat, water en voeding, groeiregulatoren).
 4. Monitoring van ziekten en plagen om zo de voortgang van elke ontwikkelstap te kunnen meten en om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van het nieuwe systeem.

Werkpakket 2: Co-creatie met ketenpartners en borging van nieuw schoon teeltsysteem

 1. Co-creatie nieuw teeltsysteem met ketenpartners: Tijdens de projectperiode worden de ketenpartners die de consument, detailhandel en groothandel representeren betrokken bij de ontwikkeling. In inhoudelijke sessies wordt hun inbreng en feedback gevraagd op de ontwikkeling van het nieuwe teeltsysteem. Ook worden tussenresultaten uit de deelwerkpakketten in pilots met hen uitgetest zodat vastgesteld kan worden of de resultaten voldoen aan hun verwachtingen en in welke mate zij deze in hun bedrijfsprocessen kunnen opnemen. Hiermee wordt tijdens de ontwikkeling de input vanuit de ketenpartners aan de marktkant actief opgehaald en verwerkt in de ontwikkelingsopzet en -uitvoering zodat een op de marktvraag passende ontwikkeling wordt uitgevoerd.
 2. Analyse economische effecten en milieueffecten van het nieuwe teeltsysteem om zo de effecten in de hele keten en milieu in beeld te krijgen
 3. Lobby en agendering van het nieuwe teeltsysteem bij handel, ketenpartners, stakeholders en hyacintensector en het uitdragen van de positieve effecten op het milieu richting het publiek.

Verwachte eindresultaten

 • Een nieuwe teeltsysteem in een ‘proof-of-concept’ voor de teelt van gezonde hyacintenbollen met 80% reductie van het middelengebruik t.o.v. de huidige situatie.
 • Een sterk samenwerkingsverband in de hyacintenketen dat actief is en blijft in de implementatie en borging van niet nieuwe teeltsysteem en dat deze samenwerking ook uitdraagt in de andere bollenketens.

Aanvrager(s)

Markglory

Uitvoerder(s)

Markglory, VOF P.C. van Saase & Zn, Kees van Haaster & Zn. BV. Van Haaster Vijfhuizen BV, VOF Apeldoorn Bloembollen, VOF Th. A. Pennings en Zn, Bulb Quality Support BV, Iribov BV, Alb. Groot BV, KAVB, Stichting Wageningen Research


 

Geen reactie's

Geef een reactie