Stormstand kassen

Beperken van de kans op schade

Status

Project nummer: 201602
Afgerond

Projectsamenvatting

De stormstand van de luchtramen heeft tot doel de kans op schade bij storm te beperken. In hoeverre is deze stelling voor moderne kassen of kassen in het algemeen juist. Dit onderzoek heeft tot doel antwoord te krijgen en tot een (wetenschappelijke) onderbouwing te komen wat in welke omstandigheden in geval van storm verstandig is te doen. Uitkomst van het onderzoek geeft ook inzicht of de moderne gesloten kassen (beschikken over beperkt aantal ramen) uitgevoerd moeten worden met een voorziening om overdruk te reguleren.

Rapportage

TNO-rapport TNO 2016 M11314: Invloed van de stormstand van luchtramen op de windbelasting op tuinbouwkassen

Projectbeschrijving

Storm is een belangrijk risico binnen de glastuinbouw. Bij de bouw van een kas staan twee zaken centraal: Lage investeringskosten en een kas met maximale lichttoetreding. Beide zaken hebben een negatief effect op de stormbestendigheid van een kas.

De stormstand van de luchtramen heeft tot doel de kans op schade bij storm te beperken. In hoeverre is deze stelling voor moderne kassen of kassen in het algemeen juist. Verlaagt het openen van de ramen aan de luwzijde het risico? Of heeft het openen een juist nadelig effect op het stormrisico? Zijn er andere mogelijkheden om de overdruk in de kas te verminderen? Het onderzoek heeft tot doel antwoord te krijgen op deze vragen en tot een (wetenschappelijke) onderbouwing te komen wat in welke omstandigheden in geval van storm verstandig is te doen. Uitkomst van het onderzoek geeft ook inzicht of de moderne gesloten kassen (beschikken over beperkt aantal ramen) uitgevoerd moeten worden met een voorziening om overdruk te reguleren.

Hiervoor zijn een centrale vraag en deelvragen geformuleerd. Vanuit de literatuur en andere beschikbare informatie wordt getracht de deelvragen te beantwoorden. Waar nodig wordt door TNO aanvullend onderzoek gedaan.

Doelstelling

Antwoord te krijgen op de in de projectbeschrijving gestelde vragen en tot een (wetenschappelijke) onderbouwing te komen wat in welke omstandigheden in geval van storm verstandig is te doen.

De resultaten van het onderzoek leiden tot een conclusie en aanbeveling in de wijze waarop eigenaren van kasopstanden bij storm moeten handelen.


Aanvrager(s)

PinC Agro

Uitvoerder(s)

TNO Bouw en Ondergrond, Achmea Agro


 

Geen reactie's

Geef een reactie