Dutch Wasabi

Onderzoek naar teelt van wasabi op een grotere schaal

Status

Project nummer: 201805
Afgerond

Doelstelling

Onderzoeken of wasabi op middelgrote schaal, rendabel en duurzaam in Nederlandse kassen kan worden geteeld met de kwaliteit, smaak en formaat die door de markt gewenst is.

Resultaten

Projectbeschrijving

Uit een pilot project is gebleken dat de teelt van wasabi in een kas in Nederland mogelijk is. Echter het uitvalpercentage was nog zeer hoog.

In dit project wordt de teelt van wasabi op een grotere schaal onderzocht. Tijdens de teelt worden verschillende parameters onderzocht om de juiste rassen te selecteren en wordt onderzoek gedaan naar het verhogen van de weerbaarheid van wasabi via verbeteren van het klimaat, de voeding en eventueel biologische simulanten. Daarnaast wordt de omvang van de markt voor wasabi  onderzocht en de mogelijkheden tot het gebruiken van de wasabi in verwerkte producten. Uiteindelijk wordt op basis van de teeltresultaten de rentabiliteit van de teelt bepaald.

Binnen het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

September 2018
Opstellen teeltinrichting

September 2018 – juni 2019
Uitvoering teelt

Januari 2019 – juni 2019
Ontwikkeling retail concepten

Januari 2020 – maart 2020
Rasselectie, smaaktesten en analyses

Januari 2020 – juni 2020
Economische evaluatie

In dit project wordt samengewerkt met een Australische teeltadviseur met ervaring met wasabi-teelt in kassen, twee onderzoekers van resp. Simon Fraser University en Pest Management Center uit Canada, Royal Brinkman en Totam Seeds.


Aanvrager(s)

Kwekerij van Kampen

Uitvoerder(s)

Kwekerij van Kampen


 

Tags:
Geen reactie's

Geef een reactie