Tropisch fruit uit Nederland, een smaakvol alternatief

Rendabel op duurzame wijze avocado, mango & papaya telen van goede kwaliteit

Status

Project nummer: 201701
Afgerond

Doelstelling

Onderzoeken of het mogelijk is om op een rendabele manier, tropisch fruit (avocado, mango en papaya) van een goede kwaliteit en smaak op duurzame wijze te telen in Nederlandse kassen.

Resultaten

Projectbeschrijving

Aanleiding:

Het is voor wereldwijd inkopende bedrijven steeds moeilijker, soms onmogelijk, om bepaalde gewassen te kopen die van een goede kwaliteit zijn, met aanvaardbaar weinig residu van (in Europa toegelaten) gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam en maatschappelijk verantwoord geteeld. Bij de aanvoer van tropisch fruit komt daar nog bij dat de kwaliteit en/of smaak regelmatig te wensen overlaat door te vroeg oogsten en minder goede naoogstbehandeling. Dit is voor betrokkenen de aanleiding om te gaan onderzoeken of het telen van tropisch fruit in Nederlandse kassen een alternatief kan zijn voor import uit diverse buitenlanden.

 

Uitvoering:

De teelt van avocado, mango en papaya vindt vooral buiten plaats en er is nauwelijks betrouwbare informatie beschikbaar over de teelt van tropisch fruit in kassen. Bij Wur BU, Glastuinbouw in Bleiswijk wordt een afdeling van 150 m2 ingericht voor een tweejarige teelt van tropisch fruit. In deze kas zullen van elke soort drie verschillende variëteiten worden getest om de mogelijkheden voor een kasteelt goed in beeld te brengen. Op basis van vooronderzoek worden keuzes gemaakt m.b.t. potgrootte, substraat, bemesting, boombehandeling, etc. Er wordt een teeltsysteem aangelegd, waarbij de bomen worden geteeld in grote potten met (hoogstwaarschijnlijk) een veensubstraat met een duurzame structuur. Er zullen twee snoeimanieren gehanteerd worden om te onderzoek welke methode de beste planten en daardoor meeste productie oplevert. Het voorwerk moet nog informatie opleveren over manier van bestuiven (hommels, vliegen), de te verwachten ziekten- en plagen. Wanneer het lukt om voldoende product te telen, is bij WUR, BU Glastuinbouw een smaakpanel actief, die getraind is in diverse gewassen, waaronder tomaten, meloen en mango.

Op basis van teelt, productie, gemiddelde productprijzen zal gerekend worden aan de rentabiliteit van deze teelten voor een kasteelt in Nederland.

Voorwerk

Literatuuronderzoek teelt, bestuiving
Partners: Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw

Teelt

Alle activiteiten die met de teelt te maken hebben.
Partners: WUR, Bu Glastuinbouw in maandelijks overleg met opdrachtgever

Smaak

Smaakpanel beoordeling
Partners: Smaakpanel WUR, Bu Glastuinbouw

Haalbaarheid

Economische evaluatie
Partner: WUR, Bu Glastuinbouw en opdrachtgevers

Verwacht resultaat


Het resultaat van dit onderzoek moet zijn of het mogelijk is een rendabele teelt te beginnen met de teelt van Avocado, Mango en/of Papaya in Nederlandse kassen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt een teeltonderzoek gedaan met meerdere rassen van elke soort en er wordt vooral gekeken naar teelt technische haalbaarheid en op basis van de ontwikkelingen in de kas zal gekeken worden naar de kosten-baten om uiteindelijk de economische haalbaarheid vast te stellen.


Aanvrager(s)

Telersvereniging SunFresh

Uitvoerder(s)

Wageningen UR, BU Glastuinbouw


Geen reactie's

Geef een reactie