Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei

Weerbaar teeltsysteem 2024 – casus Aardbei

Status

Project nummer: 202002
Loopt

Doelstelling

In dit project wordt een preventieve (biologische) systeemaanpak ontwikkeld voor de hele keten van vermeerdering, plantopkweek en productie, die toepasbaar is op de korte termijn (3-5 jaar) in de belangrijkste aardbeiteeltsystemen.

Projectbeschrijving

In Nederland zijn veel verschillende teeltsystemen gangbaar voor de aarbeienteelt. In dit project wordt gefocust op:

  • Teeltsysteem A: stekproductie in de kas – opkweek in de kas – productie in de kas, en
  • Teeltsysteem B: stekproductie in de kas – opkweek trayveld (buiten) – productie op stellingen (overkapt).

 

De essentiële bouwstenen die hiervoor worden ontwikkeld zijn:

  1. Het trayveld voor de plantopkweek wordt herontworpen zodat bodemziekten (Phytophthora oa) grotendeels worden voorkomen. De teelt (opkweek, productie) onder glas op nieuwe duurzame substraten wordt geoptimaliseerd voor substraatkeuze, voeding en watergift en klimaat.
  2. De substraatweerbaarheid tegen bodemziekten en mogelijk ook bovengrondse aantasters wordt verhoogd door substraat-specifieke toevoegingen. Hiervoor worden micro-organismen en andere substraattoevoegingen (bv. prebiotics, organische stof) getoetst en geselecteerd. Er wordt rekening gehouden met fysisch/chemische eigenschappen van de verschillende substraten en met de relatief lage etmaaltemperaturen. Effect van toevoegingen bij de start van de teeltcyclus wordt in de hele keten bepaald waarbij naar plantuitval en uiteindelijke opbrengst en kwaliteit wordt gekeken. Ook wordt onderzocht of en in welke mate een verhoogde substraatweerbaarheid bijdraagt aan een verhoogde plantweerbaarheid tegen bovengrondse ziekten en plagen via het aanzetten van de SAR- en/of ISR route. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op Teeltsysteem A (kas); positieve resultaten worden vervolgens meegenomen in het herontwerp van het trayveld (Teeltsysteem B).
  3. Voor de plaagbeheersing worden plantweerbaarheid verhogende maatregelen (elicitors en UV-B) ontwikkeld, in samenhang met de inzet van natuurlijke vijanden. Er wordt onderzocht hoe maatregelen die de ISR (jasmonzuur) route kunnen aanschakelen in de aardbeiteeltsystemen het beste ingezet kunnen worden. Het onderzoek start in teeltsysteem A (kas). Onderzocht worden de uit literatuur bekende maatregelen zoals UV-B licht en elicitors zoals chitine afgeleide producten. Naast timing en dosering zal er ook aandacht zijn voor werkingsduur in de keten en voor compatibiliteit van deze maatregelen met de inzet van natuurlijke vijanden. Bruikbare resultaten met de elicitors worden vervolgens getoetst en geoptimaliseerd op trayveld en overkapte stellingen. Geïnduceerde weerbaarheid die via stek overdraagbaar is wordt getoetst op het trayveld. Er wordt ook onderzocht of verhoging van weerbaarheid positief effect heeft op bewaarbaarheid van planten en vruchten.

Er wordt voor echte meeldauw (en vruchtrot) in open teelten (stellingen) een preventiemodel en beheersplan ontwikkeld. Op basis van literatuur en experimentele data worden kritische factoren voor ontstaan meeldauw gekwantificeerd, de bijdrage van bekende meeldauwbronnen aan ziektedruk geschat, en de invloed van de blad-nat periode in relatie tot klimaat en weer experimenteel bepaald. Deze bouwstenen vormen de basis voor het Preventiemodel. Dit wordt opgenomen in een beheersplan voor meeldauw en vruchtrot, waarin ook kennis over weerbaarheidsverhogende maatregelen en kritische factoren voor ontstaan vruchtrot (literatuur) worden opgenomen. Dit beheersplan wordt vervolgens getoetst in de keten stekproductie kas-trayveld-productie op stelling.


Aanvrager(s)

Wageningen University & Research

Uitvoerder(s)

Wageningen University & Research, Delphy.

Overige partners: Stichting Aardbei Onderzoek (SAO), Glastuinbouw Nederland/KijK, Knauf Insulation, Dutch Plantin BV, Meteor Systems BV, Flevo Berry BV, Mertens BV, The Greenery BV.


 

Geen reactie's

Geef een reactie