Dragon Fruit, de eetbare kascactus

Dragon Fruit, de eetbare kascactus

Status

Project nummer: 201907
Loopt

Doelstelling

Onderzoeken of het mogelijk is om op een rendabele en duurzame manier, Dragon Fruit van hoge kwaliteit met een goede smaak in de kas te telen.

Projectbeschrijving

Vitensa heeft aan Wageningen University & Research gevraagd een literatuurstudie naar dragon fruit te doen. Deze literatuurstudie heeft aanknopingspunten opgeleverd om aan te nemen dat teelt in de kas mogelijk is. In dit project wordt beoogd om een teeltprotocol te ontwikkelen voor dit nieuwe gewas.

Bij de BU Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR) wordt in een kasafdeling van 144 m2 een tweejarige teelt van dragon fruit uitgevoerd. Er worden 3 soorten dragon fruit getest om de mogelijkheden voor kasteelt goed in beeld te brengen. Op basis van de literatuurstudie worden keuzes gemaakt m.b.t. potgrootte, substraat, bemesting, teeltsysteem, plantbehandeling etc. De cactussen worden in grote potten op een stabiele ondergrond geteeld in een substraat met een duurzame structuur. Voor de bestuiving worden hommels ingezet. Ziekten en plagen zullen indien mogelijk biologisch worden bestreden. Om te bepalen of een rendabele teelt mogelijk is gebruiken we verschillende indicatoren. We kijken naar de teelt: o.a. het vinden van een geschikt teeltsysteem waarbij biologische bestrijding goed mogelijk is, succesvol in bloei trekken, succesvolle bestuiving en vruchtvorming. We kijken daarnaast naar de opbrengst en de kosten die hier tegenover staan. Als er voldoende productie is kan het smaakpanel van de business unit het product sensorisch beoordelen.

Deze kasproef moet meer duidelijkheid geven over het teeltsysteem en de economische haalbaarheid van teelt van dragon fruit.


Aanvrager(s)

Vitensa BV

Uitvoerder(s)

Vitensa BV, Wageningen UR, BU Glastuinbouw


 

Geen reactie's

Geef een reactie