Ecologische lelieteelt naar de praktijk

Praktijkonderzoek uitgevoerd met vier ecologische teeltstrategieën om tot een duurzame en robuuste lelieteel te komen

Status

Project nummer: 201604
Afgerond

Doelstelling

Doelstelling van het project is het gebruik van kunstmeststoffen en chemische gewasbeschermingsmiddelen sterk terug te dringen voor een beter imago, het voldoen aan markteisen en te komen tot een duurzame en robuuste teelt. Hiermee wordt de ‘license to operate’ voor de lelieteelt veilig gesteld. Het verlagen van teeltrisico’s en een rendabele bedrijfsvoering staat hierbij centraal.

Het project richt zich op het ontwikkelen en verspreiden van kennis over ecologische teeltstrategieën, waarbij minder inzet van chemische gewasbescherming en kunstmest nodig is. Hierbij zijn de eisen van het certificatieschema van Stichting Milieukeur leidend, met behoud van productkwaliteit, opbrengst en afwezigheid van aantastingen door ziekten en plagen. Het project dient 5 ‘best practices’ op te leveren die lelietelers kunnen toepassen.

Projectbeschrijving

In het project wordt praktijkonderzoek uitgevoerd met vier ecologische teeltstrategieën die worden vergeleken met de huidige teeltmethode. Elke strategie wordt gecombineerd met bestaande middelen. Er worden 3 combinaties gemaakt met de profielen ‘laag’, ‘matig’ en ‘hoog’ vernieuwend. De gradatie geeft aan in welke mate toepassingen in de strategie zijn opgenomen die nog niet eerder zijn beproefd of die volledig biologisch zijn. De vier ecologische strategieën hebben de volgende omschrijving:

  • Ecosys: bestaat uit een combinatie van biologische plantversterkers en voedingsstoffen die de bodem in balans brengen met de juiste verhouding van koolstof, mineralen en voedingsstoffen. Met deze strategie wordt de ziektewerendheid van de plant gestimuleerd.
  • Crehumus: Deze teeltstrategie brengt de organische stof (humus) balans in de bodem terug te brengen met de werkzame stof Bacteriosol. Bacteriosol bevat bacteriën die zorgen voor een goede beworteling van de bol, hergebruik van de in de bodem aanwezige voedingsstoffen en het op peil houden van het humus gehalte.
  • Elothis: Deze teeltstrategie bevat de stof Humasil20. Hiermee wordt de plantweerbaarheid verhoogd doordat er sprake is van een betere opname van mineralen door de plant. Het optimaliseren van het klei-humuscomplex met Humasil zorgt voor een betere structuur in de bodem, betere beluchting rondom de wortels en retentiecapaciteit van het water.
  • Plant Health Cure: Deze strategie bevat nuttige bodemschimmels en –bacteriën op basis van Mycorrhiza’s. Met deze schimmels en bacteriën rondom de wortelzone is de plant weerbaarder tegen invallen van ziekten en plagen.

 

Het onderzoek wordt uitgevoerd met lelies van een soort Oriëntal en een LA-hybride en vindt plaats in 2016 en 2017, waarbij het teeltseizoen start in april en eindigt in november. Na de oogst worden de bollen verwerkt en de teeltresultaten gemeten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door kennisinstellingen Proeftuin Zwaagdijk en HLB. De proef wordt uitgevoerd in vier herhalingen. De waarnemingen bestaan uit regelmatige gewasbeoordelingen, virustoetsen, metingen van het schimmelpercentage en het bepalen van de bolkwaliteit na verwerking en bewaring.


Aanvrager(s)

Stichting Regionaal Onderzoek Lelieteelt

Uitvoerders

Proeftuin Zwaagdijk en HBL


Geen reactie's

Geef een reactie