Fijnkartering tulpresistenties en ontwikkeling nieuwe veredelingsmethode

Fijnkartering tulpresistenties en ontwikkeling nieuwe veredelingsmethode

Status

Project nummer: 201909
Loopt

Doelstelling

Ecotulips en Wageningen Plant Research willen in het project een snelle methode ontwikkelen om op korte termijn een multi-resistente tulpenbol te ontwikkelen. Als dit lukt, is het de verwachting dat deze methode ook ingezet kan worden om andere bolgewassen multi-restistent te maken en om andere eigenschappen in bollen te veredelen die net zo complex zijn als resistenties. Daarmee is een waardevol instrument ontwikkeld om huidige en toekomstige uitdagingen in de veredeling snel en effectief aan te kunnen vatten. De doelstelling van dit project is tweeledig:

 

 1. Ontwikkelen van een multi-resistente tulp (de Eco-tulp). Gestreefd wordt om de tulp in eerste instantie resistent te maken tegen Botrytis, Fusarium en TBV. Hiertoe wordt in het project een moleculaire veredelingsmethode ontwikkeld op basis van merker gestuurde selectie (MAS). In deze MAS techniek worden DNA polymorfismen (merkers) gebruikt die gekoppeld zijn aan een resistentie gen. Daarmee kan indirecte selectie op combinaties van resistentie genen plaatsvinden en kan er in een vroegtijdig stadium worden geselecteerd op resistentie zonder steeds te moeten testen in ziektetoetsen. Met fijn kartering worden breed inzetbare merkers en genetische resources (gen sequenties) geïdentificeerd en in kaart gebracht. Met deze kaart kan steeds de juiste merker ingezet worden.
 2. De opgedane kennis over moleculaire veredeling van complexe eigenschappen en alle ontwikkelde kaarten en technieken voor genetische analyse en veredeling te bundelen en te verspreiden. De resultaten zullen breed ter beschikking gesteld worden in de sector zodat zo veel mogelijk collega-bedrijven deze snelle veredelingsmethoden in hun bedrijven zullen introduceren.

Projectbeschrijving

Om een snel moleculair merker gestuurd veredelingsproces te ontwikkelen voor een multi-resistente bol voor Botrytis, Fusarium en TBV, worden in het project de volgende zes activiteiten uitgevoerd (kort samengevat):

 1. Ontwikkelen van merkers; het vaststellen van de specifieke DNA kenmerken (merkers) die gekoppeld zijn aan de resistentie genen voor Botrytis, Fusarium en TBV.
 2. Fijnkartering; het in kaart brengen van deze merkers en kaart integratie van kruisingspopulatie KNxCa met behulp van target enrichment sequencing;
 3. QTL mapping resistente eigenschappen in associatiepopulatie
 4. Toetsen van resistentie op GGF nakomelingen
 5. Valideren QTL haplotypes in nakomelingschappen
 6. Optimaliseren gebruik specifieke merker haplotypes in MAS toepassingen en kennisoverdracht voor praktische toepassing van MAS in de veredelingsmethode.

Aan het einde van het project zullen de volgende resultaten bereikt zijn:

 1. Het versnelde moleculair veredelingsproces voor de multi-resistente tulpenbol tegen Botrytis, Fusarium en TBV inclusief de bijbehorende MAS technieken en -tools;
 2. De fijnkartering van de merkers en gen sequenties van de tulp in een complete en hoge dichtheid genetische kaart. Met deze aangevulde genetische kaart wordt de genetica van de restitenties inzichtelijk gemaakt en kunnen merkers gericht ingezet worden;
 3. Een beschreven aanpak die als voorbeeld dient voor de versnelling van de veredeling en aanpak van complexe eigenschappen in bolgewassen.

Aanvrager(s)

Ecotulips BV

Uitvoerder(s)

Ecotulips BV
Wageningen University & Research – Plant Breeding


 

Geen reactie's

Geef een reactie