Project aanmelden

Heb je een project die je wenst aan te melden bij Stichting Hagelunie, neem contact met ons op!

Postadres

Innovatiefonds Hagelunie, LDA 52
Postbus 109
2300 AC Leiden

Project aanmelden

Aanvraagfromulier

Beschrijving van het project

LET OP! Onderstaande vragen zijn van groot belang voor uw aanvraag. Zonder uw toelichting op deze vragen wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen. Heeft u een uitgewerkt projectplan waarin antwoord wordt gegeven op deze vragen dan kunt u dit bestand als bijlage uploaden en hoeft u deze niet nog eens in te vullen.
Upload

Financiering

Geef van de ondergenoemde posten in een bijlage een specificatie van de onderliggende bedragen. Geef hierbij aan welke bedragen reeds zijn toegezegd en schriftelijk zijn bevestigd. LET OP:De gevraagde financiële ondersteuning is inclusief BTW.

Bijlagen

Upload
Upload
Postadres

Innovatiefonds Hagelunie, LDA 52
Postbus 109
2300 AC Leiden

Het fonds voor (glas)tuinbouwondernemers