Verziltingskennis bollenteelt 2018 – 2019

Verziltingskennis bollenteelt 2018 – 2019

Status

Project nummer: 201806
Afgerond

Doelstelling

Het verzamelen van theoretische en praktische kennis over zouttoleranties van gewassen om toe te werken naar handelingsperspectieven voor agrariƫrs en waterbeheerders. Het project moet resulteren in:

  • Inzicht in de relatie tussen handelen telers (beregenen) en neerslag, bodemvocht en verzilting;
  • Inzicht in de eventuele minderopbrengst van gewassen ofwel schade door verzilting;
  • Aanknopingspunten voor uitvoering monitoringsprojecten in andere teelten.

Projectbeschrijving

In het teeltseizoen 2018-2019 worden 6 bedrijven gevolgd uit de volgende gebieden: het Noordelijk Zandgebied, Texel, de Zuid-Hollandse eilanden, Duin- en Bollenstreek. Bij de voorjaarsbloeiende bolgewassen vindt een monitoring plaats om factoren zoals weersomstandigheden, bedrijfsontwikkelingen en bodemvochtsituatie gedurende het gehele teeltseizoen in beeld te brengen. De opbrengsten op het gemeten perceel worden aan deze factoren gerelateerd om te komen tot verbeterde inzichten in zowel verziltingsschade als keuzes in bedrijfsvoering t.a.v. verzilting en droogte.

Per teler wordt 1 perceel geselecteerd. Hiervoor relateert de teler zijn bedrijfsbeslissingen aan neerslaghoeveelheden en bodemvocht- en zoutgehalte. Hiervoor wordt periodiek het vochtgehalte op verschillende diepten gemeten, en het zoutgehalte in het grondwater en in de sloot bepaald. Na afloop van het teeltseizoen worden de opbrengsten vergeleken om zo de eventuele minderopbrengst te bepalen.

Binnen het project worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

September 2018
Startbijeenkomst voor deelnemende ondernemers

September – oktober 2018
Vastleggen basisgegevens bedrijf, selectie van het perceel dat wordt gemonitord

September – juli 2019
Monitoren van de data op perceelniveau en vastleggen overige benodigde gegevens.

Augustus – september 2019
Analyseren monitoringsgegevens, inclusief de genomen bedrijfsbeslissingen en motivaties


Aanvrager(s)

KAVB

Uitvoerder(s)

Wageningen Plant Research (WUR), Delphy BV en Bakelsestroom


 

Geen reactie's

Geef een reactie