Dobberende Chrysanten naar de praktijk

De ontwikkeling van twee robuuste teeltsysteem op water

Status

Project nummer: 201603
Afgerond

Doelstelling

De aanvragers van het project willen twee robuuste teeltsysteem op water ontwikkelen, die voldoen aan de eisen van de toekomst voldoet op het gebied van teelttechniek, regelgeving, duurzaamheid, energieverbruik en marktwensen. Het Botman Hydroponics Systeem en de A3CF goot vormen de basis voor deze teeltsystemen.

Projectbeschrijving

Botman Hydroponics systeem

In dit systeem staan de planten in drijvers die dobberen op 30 cm water. In het bassin wordt het voedingswater continu in beweging gehouden en daarbij belucht. Uit een proef uitgevoerd bij Proeftuin Zwaagdijk bleek dat de productie in dit systeem hoger is en de teelt duuzamer is.

A3CF teeltsysteem

Het A3CF systeem is een nieuwe wijze van substraatloze teelt, gebaseerd op een teeltwijze waarbij het wortelgestel niet in het water staat, maar op een capillair medium. Hierdoor beschikt de plant altijd optimaal over zuurstof. Het systeem kent een waterkanaal waaruit het capillair doekje water ‘overhevelt’ naar het plantkanaal. Het drainwater loopt via een waterkanaal achter het doekje weg. In de zomer van 2015 is bij Demokwekerij Westland een proef uitgevoerd met verschillende teelten (Chrysant, Lisianthus, Aardbei en industriebonen) op het A3CF systeem.

Er worden 7 teelten Chrysant uitgevoerd in een proefkas van 200 m2 bij Proeftuin Zwaagdijk met het Botman Hydroponics systeem. Parallel vinden teelten plaats met het A3CF teeltsysteem in een onderzoeksafdeling van 100 m2 bij Demokwekerij Westland. In deze proeven worden de volgende aspecten onderzocht:

  • Effect van de temperatuur van de voedingsoplossing op de opbrengst en kwaliteit van de Chrysanten (Botman Hydroponics Systeem).
  • Substraatloos bewortelen van de stekken (beide systemen)
  • Effect van verschillende bemestingsstrategieën gecombineerd met microkoper en zuurstof (beide systemen)
  • Effect van verschillende klimaatstrategieën op opbrengst, kwaliteit en uitval (beide systemen).
  • Effect van verschillende opkweekstrategieën met LED op de wordtelontwikkeling (beide systemen)
  • In beeld brengen van de teeltparameters: uitbloei/kwaliteit, energiegebruik, watergebruik en waterkwaliteit, ziekten en plagen en toepassing gewasbescherming.
  • Opstellen van een technische tekening voor een demo-opstelling bedoeld voor een grootschalige praktijktoepassing.

Aanvrager(s)

Proeftuin Zwaagdijk, VannoVa Master Growers, Arcadia Chrysanten, Fred van Paassen Chrysanten, Botman Hydroponics, Bovebo, Dekker Chrysanten, Van Iperen, Fides, KaRo, Green Simplicity, Van Dijk Flowers, Horti Technology, Kwekerij Zijdezich


Geen reactie's

Geef een reactie