Ecotulips en Wageningen Plant Research willen in het project een snelle methode ontwikkelen om op korte termijn een multi-resistente tulpenbol te ontwikkelen. Als dit lukt, is het de verwachting dat deze methode ook ingezet kan worden om andere bolgewassen multi-restistent te maken en om andere...