Ecotulips en Wageningen Plant Research willen in het project een snelle methode ontwikkelen om op korte termijn een multi-resistente tulpenbol te ontwikkelen. Als dit lukt, is het de verwachting dat deze methode ook ingezet kan worden om andere bolgewassen multi-restistent te maken en om andere...

[Afgerond project] In het teeltseizoen 2018-2019 worden 6 bedrijven gevolgd uit de volgende gebieden: het Noordelijk Zandgebied, Texel, de Zuid-Hollandse eilanden, Duin- en Bollenstreek. Bij de voorjaarsbloeiende bolgewassen vindt een monitoring plaats om factoren zoals weersomstandigheden, bedrijfsontwikkelingen en bodemvochtsituatie gedurende het gehele teeltseizoen in beeld...