Ontwikkelen van een leer/werkproject waarmee jongeren met een arbeidsbeperking, zoals autisme, onder begeleiding veilig kunnen leren werken aan een machine. Met dit project wil de aanvrager aantonen dat een persoon met een arbeidsbeperking zou kunnen doorstromen naar een werkplek in een plantenkwekerij....

Ecotulips en Wageningen Plant Research willen in het project een snelle methode ontwikkelen om op korte termijn een multi-resistente tulpenbol te ontwikkelen. Als dit lukt, is het de verwachting dat deze methode ook ingezet kan worden om andere bolgewassen multi-restistent te maken en om andere...