Ontwikkelen van een leer/werkproject waarmee jongeren met een arbeidsbeperking, zoals autisme, onder begeleiding veilig kunnen leren werken aan een machine. Met dit project wil de aanvrager aantonen dat een persoon met een arbeidsbeperking zou kunnen doorstromen naar een werkplek in een plantenkwekerij....

[Afgerond project] In het teeltseizoen 2018-2019 worden 6 bedrijven gevolgd uit de volgende gebieden: het Noordelijk Zandgebied, Texel, de Zuid-Hollandse eilanden, Duin- en Bollenstreek. Bij de voorjaarsbloeiende bolgewassen vindt een monitoring plaats om factoren zoals weersomstandigheden, bedrijfsontwikkelingen en bodemvochtsituatie gedurende het gehele teeltseizoen in beeld...