Innovatie schadevaststelling open teelt, fase 3

Ontwikkelen van applicaties voor de schadebeoordelaars

Status

Afgerond

Projectsamenvatting

Resultaten

Projectbeschrijving

Fases 1 en 2 van het project ‘Innovatie schadevaststelling open teelt’ concentreerde zich op het bestuderen van schadevaststelling door middel van remote sensing.

 

In fase 3 van dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van:

  • een applicatie waarmee met mobiele devices (smart phone en iPad) claims kunnen worden ingediend;
  • een applicatie die schade beoordelaars helpt bij het vaststellen van de schade en herstel maatregelen;
  • Uitvoering van een pilot met 5 bedrijven.

Doelstelling


Aanvrager(s)

Achmea Agro

Uitvoerder(s)

Milan InnoVincY BV

Projectnummer

2015 01

Begindatum

2015

Einddatum

2015


Geen reactie's

Geef een reactie